Tekstgrootte:
Welkom bij Straka B.V.
  • Tandtechnisch Laboratorium Straka B.V.
  • Tandprothetische praktijk Straka Den Haag
  • Tandprothetische praktijk Straka Rijswijk (ZH)

Kwaliteitsysteem

Ons Laboratorium hanteert het DEMAQS ® kwaliteitssysteem en voor beide tandprothetische praktijken het PROPRAQS ® kwaliteitssysteem, welke een permanente referentie is voor het op peil houden, toepassen en verbeteren van onze producten. Als dusdanig is het vanzelfsprekend een uitstekend hulpmiddel bij de opleiding van onze medewerkers, die zich dienen te houden aan deze vooropgestelde regels. Teamwork, persoonlijk overleg en nazorg met onze patienten en afnemers vinden wij zeer belangrijk. Dat is voor ons de reden om de praktijk en het laboratorium compact (klein) te houden.